NCAIK TLAT NGOUX

作者:未知    来源:本站原创    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

Lenx dus dub sangd uat rongt nenx,
Zhit sangd dout ged bual ged zhuax,
Kud zhit dout lob rongt nenx uat,
Ndlul dangl guat muas,
Lenx dus lol hlob chuat?
A-, lenx dus cax let daot doub,
Dol ncaik tlat ngoux ghuax nzhuas,
Jeuf dak guat muas ndlul yeel,
Lal yuad uat zox muax plot luas.
A-, lol lol lol lol tlat ngoux,
Bangx ndrual shuab ndraod deuf duax,
Zhit guangd lenx dus yaos lenx dus,
Lob nenx yaos rangx nbout shuad!

---------------------------------------------------------------------------------------

最近有位朋友要我把几首汉语歌曲的歌词翻译成苗语给她唱,我就干脆将这些歌词译文传到网上来,反正我的栏目里又没有几篇文章,就用这些滥竽充数吧。该篇是《舞女》的歌词译文。——张元奇
 
本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: