NCAIK TLAT NGOUX DEX GUAT MUAS

作者:未知    来源:本站原创    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

Dub yaos uat nenx yuaf ged ndout,
Cax let mol uat ncaik tlat ngoux.
Gog lal yaos duab nens,
Ged ab ged dleut lenx dus boub!
Dub yaos uat nenx nyuax shab ndout,
Zax dongs guat muas suk let dlex nbout.
Wef yaos beb zox hmongd,
Bongb ged zaof nyef uat dol ncaik tlat ngoux.
Tlat ngoux shend yox yenl,
Shik buas draod shik gheuf,
Nzhox dluab nzhox blis jeud ab zhout.
Nax hmaot Tango Cha Cha Rumba Rock and Roll,
Uat jaingl god yaos ib dol ncaik tlat ngoux!

-------------------------------------------

最近有位朋友要我把几首汉语歌曲的歌词翻译成苗语给她唱,我就干脆将这些歌词译文传到网上来,反正我的栏目里又没有几篇文章,就用这些滥竽充数吧。该篇是《舞女泪》的歌词译文。——张元奇
 
本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: